Prevoz pokojnika

Pored standardnih pogrebnih usluga, vršimo prevoz preminulih osoba kako u našoj zemlji tako i u zemljama EU sami i sa svojim partnerima.

Obavljamo preuzimanje posmrtnih ostataka iz stanova, kuća, bolnica, zavisno od toga na kom je od tih mesta nastupila smrt. Telo preminule osobe do dana saharne smeštamo u rashladni uređaj da bi se na dan sahrane transportovalo do groblja na kome će biti i obavljena sahrana.

Prevoz pokojnika se vrši u luksuznim klimatizovanim vozilima sa specijalnom namenom. Veliko iskustvo u pomenutim poslovima, kao i profesionalno angažovanje i zalaganje garancija su da ćemo vam biti prava pomoć u teškim trenucima.